Egzamin Pisemny (testowy)


Dla osób ubiegających się o uprawnienia budowlane, w zależności od rodzaju i zakresu uprawnień, test zawiera:

Na uprawnienia bez ograniczeń we wszystkich specjalnościach łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi:

90 pytań testowych w tym:

 • - 50 pytań z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie, z czego 23 pytania z przepisów techniczno-budowlanych
 • - 25 pytań z zakresu specjalności
 • - 9 pytań z zakresu przepisów związanych
 • - 6 pytań z zakresu Kpa
 • – czas trwania egzaminów – 3 godziny
 • – wymagana ilość trafnych odpowiedzi – 68

Na uprawnienia bez ograniczeń odrębnie: do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi:75 pytań testowych
w tym:
 • - 42 pytania z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie z czego 20 pytań z przepisów techniczno-budowlanych
 • - 20 pytań z zakresu specjalności
 • - 8 pytań z zakresu przepisów związanych
 • - 5 pytań z zakresu Kpa
 • – czas trwania egzaminów – 2,5 godziny
 • – wymagana ilość trafnych odpowiedzi - 56

Na uprawnienia w ograniczonym zakresie - łącznie na uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi:60 pytań testowych w tym:

 • -35 pytań z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie z czego 15 pytań z przepisów techniczno-budowlanych
 • - 15 pytań z zakresu specjalności
 • - 5 pytań z zakresu przepisów związanych
 • - 5 pytań z zakresu Kpa
 • – czas trwania egzaminów – 2 godziny
 • – wymagana ilość trafnych odpowiedzi – 45

Na uprawnienia w ograniczonym zakresie - odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi:45 pytań testowych w tym:

 • - 25 pytań z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie z czego 12 pytań z przepisów techniczno-budowlanych
 • -12 pytań z zakresu specjalności
 • -5 pytań z zakresu przepisów związanych
 • -3 pytania z zakresu Kpa
 • – czas trwania egzaminów – 1,5 godziny
 • – wymagana ilość trafnych odpowiedzi – 34.

 


MATERIAŁY POTRZEBNE NA EGZAMIN

Aby lepiej przygotować się do testu jest możliwość zamówienia przygotowania pełnego zestawu ustaw i aktów wymaganych na egzaminie. więcej informacji...

Wzory książek praktyki zawodowej uprawnienia budowlane znajdziesz TUTAJ


DARMOWY TEST NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE WSZYSTKICH SPECJALIZACJI


 

Net4Call