Opcje do wyboru:

 

Wybierz specjalizację:
Wybierz zakres uprawnień:

Ilość ustaw:
Ilość zmian:

 

Chcesz otrzymać zestaw za DARMO, sprawdź PROMOCJĘ.

 


ROZMOWY 

 


POWIADOM ZNAJOMEGO
email znajomego: Twoje imie:(25) SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW − WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI

Numer wykazu: (25)

Wykaz z dnia: 12.02.2015


Wykaz ustaw jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników

Logowanie i rejestracja darmowe !!!


1 Kb Specjalność konstrukcyjno-budowlana
2 IM Specjalność Inżynieryjna Mostowa
3 ID Specjalność Inżynieryjna Drogowa
4 IKI Specjalność Inżynieryjna Kolejowa (kolejowe obiekty budowlane)
5 IKz Specjalność Inżynieryjna Kolejowa (sterowanie ruchem kolejowym)
6 IH Specjalność Inżynieryjna Hydrotechniczna
7 IW Specjalność Inżynieryjna Wyburzeniowa
8 IT Specjalność Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
9 IS Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
10 IE Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
11 Wszystkie spec. Wszystkie specjalności
12 Proj. Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
13 Wyk. Uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń
14 Proj. Ogr. Uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie
15 Wyk. Ogr. Uprawnienia do kierowania robotami w ograniczonym zakresie
16 Proj., Wyk. Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń
17 Proj. Ogr.,Wyk. Ogr. Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami w ograniczonym zakresie
18 Wszystkie upr. Wszystkie kierunki